Länkar

Länkar till myndigheter och institutioner

 • Konsumentverket
  Om alla frågor som rör dig som konsument
 • Kronofogdemyndigheten
  Om betalningsanmärkningar, miniminorm, skuldsanering, mm.
 • CSN
  Börja om på nytt med studier kräver finansiering, Sök studiebidrag och lån från CSN
 • Lyxfällan – TV3
  Är allt hopp ute? Vågar du gå ut och exponera ditt liv i tv, så kan du ansöka om hjälp via Lyxfällan på TV3
 • Forum om lån, betalningsanmärkningar och skulder