Bostadsbidrag

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan för att hjälpa vissa grupper med deras boendekostnader. Det finns två huvudkategorier av personer som kan ansöka om bostadsbidrag: barnfamiljer och unga under 29 år utan barn.

Vad behöver man för att ansöka bostadsbidrag?

För att ansöka om bostadsbidrag måste man förbereda digitala dokument om sin bostad, inklusive hyresspecifikationer, hyreskontrakt för förstahandskontrakt, eller avgiftsspecifikationer om man bor i bostadsrätt, bland annat. Förändringar i inkomst, boendekostnader, eller boendesituationen (till exempel om någon flyttar in eller ut) ska anmälas till Försäkringskassan så snart som möjligt för att säkerställa att man får rätt bidragsbelopp och undviker återbetalningsskyldighet​​​​.

Inkomstgräns för att få bidrag

Inkomstgränser för att kvalificera sig till bostadsbidrag varierar beroende på om man är ensamstående eller bor med en make eller sambo. För ensamstående är inkomstgränsen 86 720 kronor per år, och för sammanboende är den gemensamma inkomstgränsen 103 720 kronor per år. Inkomster som räknas med i beräkningen inkluderar bland annat inkomst av tjänst (som lön, a-kassa, föräldrapenning), inkomst från eget företag, skattefria inkomster (som studiebidrag eller stipendier), inkomst av kapital, samt tillgångar med ett värde som överstiger 100 000 kronor​​.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen sker primärt digitalt via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats, men det finns även möjlighet att ansöka med en blankett om man inte kan eller vill använda den digitala tjänsten. Om du har skyddade personuppgifter måste du ansöka med en blankett. Utbetalning av bostadsbidrag sker den 27:e varje månad​​​​.

För mer detaljerad information om bostadsbidrag och hur du ansöker, besök Försäkringskassans webbplats: Bostadsbidrag till unga (under 29 år) och Bostadsbidrag till barnfamiljer.